หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา
ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-23 09:25:44

ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา 

จุด One Stop Service ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

ไม่สะดวก Walk in สามารถยื่นเรื่องผ่านระบบ Online ได้ที่  https://reg.ssru.ac.th/main