หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเป็นสมาชิกชมรมถันยรักษ์ฯ ผ่าน BSE Application
ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเป็นสมาชิกชมรมถันยรักษ์ฯ ผ่าน BSE Application

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-16 09:42:42


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ รังสิมา พัสระ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลที่เป็นกรรมการชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเป็นสมาชิกชมรมถันยรักษ์ฯ ผ่าน BSE Application ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม  การป้องกันโรคมะเร็งเต้านม  แนะนำวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้ถูกต้องและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงแนะนำการใช้ BSE Application และโปรแกรมการเรียนรู้ (E-learning) พร้อมทั้งส่งต่อความรู้ให้กับบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7