หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาชนควรได้รับวัคซีน อย่างน้อย 4 เข็ม
ประชาชนควรได้รับวัคซีน อย่างน้อย 4 เข็ม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-12-08 11:05:37

ประชาชนควรได้รับวัคซีน อย่างน้อย 4 เข็ม

"ปลอดภัยจากโควิด 19 ลดการเสียชีวิต ลดการสูญเสีย"

ทุกคนควรรับวัคซีนโควิด 19 อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 หากท่านรับ วัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือน ให้รับวัคซีนเพิ่มเติม