หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีให้แก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีให้แก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-27 10:25:28

วันที่ 15 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยตัวแทนชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีให้แก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 พร้อมทั้งการใช้ Application ในการสมัครเป็นสมาชิกชมรมถันยรักษ์ และศึกษาความรู้เรื่องการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม การตรวจและการบันทึกผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อนำความรู้ไปใช้และถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคมต่อไปได้ ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7