หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-14 10:50:23


วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ อีโค่ โคซี่ บีชฟร้อน รีสอร์ท ชะอำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชามีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7