หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมเรื่องการลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมเรื่องการลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-09-15 11:20:23วันที่ 7 กันยายน 2564 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมเรื่องการลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563  ผ่านระบบออนไลน์

Cr.Plan Ssru

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7