หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เข้าปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกอย่างเข้มข้น จากฝ่ายการพยาบาล ณ แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เข้าปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกอย่างเข้มข้น จากฝ่ายการพยาบาล ณ แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-12-02 15:10:03


วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เข้าปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกอย่างเข้มข้น จากฝ่ายการพยาบาล ณ แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ ดังนี้ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลพญาไท1 โรงพยาบาลพญาไท2 โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ และโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชันแนล อ้อมน้อย

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7