หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ พิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ พิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-01 14:24:05

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ พิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เนื่องในวันงดสอบบุหรี่โลก ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก ณ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพฯ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7