หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษา รหัส 63 (เฉพาะนักศึกษารหัส 63 เท่านั้น) ทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองสุขภาพจิต
ขอเชิญนักศึกษา รหัส 63 (เฉพาะนักศึกษารหัส 63 เท่านั้น) ทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองสุขภาพจิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-16 15:16:32

ขอเชิญนักศึกษา รหัส 63 (เฉพาะนักศึกษารหัส 63 เท่านั้น) 

ทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองสุขภาพจิต

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม 

ขอให้นักศึกษาสแกนQR Code /Link ตามคณะที่ตนเองสังกัด  

ตั้งแต่วันนี้-31พฤษภาคม 2564

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

https://forms.gle/HebAeErFH8hXV3DC6

จัดเก็บข้อมูลโดย ฝ่ายวินัยนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา

โทร 02-160-1530