หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ของบุคลากรสายวิชาการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ของบุคลากรสายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-30 09:20:17


วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ของบุคลากรสายวิชาการ ให้กับคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดย อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "การเขียนบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ" และ อาจารย์ ดร.นภพรพัชร มั่งถึก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "International publication เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ" แบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7