หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เชิญชวนหน่วยบริการสมัครใช้งาน “หมอพร้อม Home Isolation” เพื่อให้บริการดูแลและติดตามผู้ติดเชื้อโควิด 19
เชิญชวนหน่วยบริการสมัครใช้งาน “หมอพร้อม Home Isolation” เพื่อให้บริการดูแลและติดตามผู้ติดเชื้อโควิด 19

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-03 13:39:55

เชิญชวนหน่วยบริการสมัครใช้งาน “หมอพร้อม Home Isolation” เพื่อให้บริการดูแลและติดตามผู้ติดเชื้อโควิด 19

⭐️ รองรับการดูแลผู้ป่วยแบบ Home/Community Isolation

⭐️ ติดตามอาการผู้ป่วยผ่าน Telemedicine

⭐️ กำหนดสิทธิใช้งานผ่าน MOPH Account Center

⭐️ ใช้งานระบบได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

⭐️ เข้าใช้งานระบบที่ https://telmed1.moph.go.th/hi

⭐️ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-hi/

#COVID #homeisolation

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข