หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "เพราะความเป็นพยาบาลไม่ได้ดูแลผู้ป่วยแค่ในโรงพยาบาล ภารกิจอนุรักษ์กำลังพลของชาติก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน" #พยาบาลทหาร #พยาบาลสวนสุนันทา ร้อยตรีพงษ์​พันธ์​ วงศ์​กาฬสินธุ์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สาขาพยาบาลศาสตร์
"เพราะความเป็นพยาบาลไม่ได้ดูแลผู้ป่วยแค่ในโรงพยาบาล ภารกิจอนุรักษ์กำลังพลของชาติก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน" #พยาบาลทหาร #พยาบาลสวนสุนันทา ร้อยตรีพงษ์​พันธ์​ วงศ์​กาฬสินธุ์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สาขาพยาบาลศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-16 10:32:29

"เพราะความเป็นพยาบาลไม่ได้ดูแลผู้ป่วยแค่ในโรงพยาบาล 

ภารกิจอนุรักษ์กำลังพลของชาติก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน" 

#พยาบาลทหาร

#พยาบาลสวนสุนันทา

ร้อยตรีพงษ์พันธ์ วงศ์กาฬสินธุ์ (พี่ดราฟท์)

ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สาขาพยาบาลศาสตร์

ปัจจุบัน : นายทหารพยาบาล โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

มณฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนคร

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7