หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสามารถแจ้งซ่อมติดตามการซ่อม ผ่านระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์
นักศึกษาสามารถแจ้งซ่อมติดตามการซ่อม ผ่านระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-02 13:51:38

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถแจ้งซ่อมติดตามการซ่อม ผ่านระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์ ได้ที่ >> https://skm.ssru.ac.th/page/studentdormitoryrepairwork <<