หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-02 09:52:36

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 3

สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายของสภาการพยาบาล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมายและจริยธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลอย่างมืออาชีพ เพื่อผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพการพยาบาล และร่วมเสนอแนะแนวทางในการนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและการแก้ไขขณะเผชิญปัญหาได้ต่อไป ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเรือนแพร รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก 

***ค่าลงทะเบียน 600 บาท/คน 

***CNEU 7.5 หน่วยคะแนน

ดาวน์โหลดเอกสาร

- หนังสือเชิญประชุม

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/65_08_29(1).pdf

- โครงการประชุมวิชาการ

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/0508291.pdf

- กำหนดการประชุมวิชาการ

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/650829%202(2).pdf

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565

โดยสามารถสมัครผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1) สแกน QR Code

2) สมัครผ่านทาง https://forms.gle/GyC8W3HWgg57hi9M8

การชำระเงินค่าลงทะเบียน (กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565)  

- โดยกรอกรายละเอียดการชำระเงินผ่านทาง Web Application บริการสมาชิกของสภาการพยาบาล https://services.tnmc.or.th/  ยื่นคำขอใช้บริการโดยเลือก A1 ประชุมวิชาการ

- กรุณาจัดพิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อการชำระค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

- นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์  โทรศัพท์  02-596-7571

- นางสาวศิรินาถ คำเอี่ยม  โทรศัพท์ 02-596-7536   064-157-1865

  หรือ line ID : @985rkxrj