หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีน
โรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-01-03 10:49:00


โรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โรคหัด เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ผ่านทางฝอยละอองขนาดเล็กที่ฟุ้งในอากาศ หรือจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย