หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัย Sanmenxia Polytechnic และวิทยาลัย Huang He ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัย Sanmenxia Polytechnic และวิทยาลัย Huang He ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-11-24 13:33:15

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัย Sanmenxia Polytechnic และวิทยาลัย Huang He ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมด้วย ดร.นาที รัชกิจประการ ที่ปรึกษาและภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงความร่วมมือฯ ซึ่งพิธีดังกล่าวเป็นการเปิดร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7