หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 6 ขั้นต้องรู้ ดูแลตนเองในช่วงที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM2.5
6 ขั้นต้องรู้ ดูแลตนเองในช่วงที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM2.5

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-23 10:10:25

6 ขั้นต้องรู้ ดูแลตนเองในช่วงที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM2.5

1. เช็กค่าฝุ่น PM2.5 ผ่าน Application ต่างๆ

2. ประเมินตนเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่?

3. ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุขภาพตามระดับ PM2.5

4. ประเมินอาการและรับคำแนะนำเบื้องต้น ได้ที่ 4HealthPM2.5,คลินิกมลพิษออนไลน์

5. หากมีอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย หายใจมีเสียงหวีด ให้รีบไปพบแพทย์

6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมอนามัย 1478 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422