หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 52
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 52

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-17 18:22:44


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อนุญาตให้ อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก  อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์  อาจารย์จิราพร รักการ  และอาจารย์รังสิมา พัสระ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก ณ สนามกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7