หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-23 10:20:17

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ แนะนำให้ฉีดวัคซีนที่แขนคนละข้าง

#วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

#กรมควบคุมโรค

#กระทรวงสาธารณสุข