หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางพระราโชบายด้านจัดการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางพระราโชบายด้านจัดการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-08-08 14:44:00
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรม พัฒนานักศึกษาตามแนวทางพระราโชบายด้านจัดการศึกษา ณ หอประชุมเบญจศิลาดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม

ในการนี้ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรม

#SSRU #CNHSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7