หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการรับชุดครุยวิทยฐานะ
กำหนดการรับชุดครุยวิทยฐานะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-08-29 14:52:44

กำหนดการรับชุดครุยวิทยฐานะ

บัณฑิตสามารถรับชุดครุยวิทยฐานะได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 6 กันยายน 2565 เวลา 05.00 - 17.00 น. 

 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม)

ติตด่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/multimedia.ssru