หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 12/2564
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 12/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-23 09:54:24

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 12/2564 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.ac.th ***