หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (ในรูปแบบออนไลน์)
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (ในรูปแบบออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-10 14:33:19

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วม

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (ในรูปแบบออนไลน์)

ในวันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

(โดยสามารถเลือกเข้าการปฐมนิเทศ เพียงวันใดวันหนึ่ง)

ทาง Facebook "กองพัฒนานักศึกษา" เท่านั้นครับบ