หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-23 09:58:31

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 ก.ค.65 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. 

สายสนับสนุนวิชาการ

ภาคบ่ายเวลา 12.30 - 16.00 น. 

สายวิชาการ

https://personnel.ssru.ac.th/th/news/view/news100565001