หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-07 09:28:50


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2565 

รายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีดำเนินการในระบบ DSL ได้จากไฟล์ที่แนบมานี้

คู่มือสำหรับผู้กู้ยืมเงิน 

https://www.studentloan.or.th/.../manual%20for%20student...

การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน 

https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร.02 1601354 , 02 1601528