หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2/2563 แบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet
การปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2/2563 แบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-17 18:17:31

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2/2563 แบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7