หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรมการแพทย์ เผย อาการอันไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดจากการใช้กัญชา หรือผลิตภัณฑ์จากกัญชา
กรมการแพทย์ เผย อาการอันไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดจากการใช้กัญชา หรือผลิตภัณฑ์จากกัญชา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-21 10:35:26

กรมการแพทย์ เผย อาการอันไม่พึงประสงค์ 

ที่อาจเกิดจากการใช้กัญชา หรือผลิตภัณฑ์จากกัญชา

ประวัติการใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา

ร่วมกับอาการแสดงข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1.อาการระบบหัวใจ

2.อาการระบบประสาท

3.อาการระบบทางเดินอาหาร

4.ระบบทางเดินหายใจ