หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองโรคไม่ติดต่อ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่สนใจ
กองโรคไม่ติดต่อ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่สนใจ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-02 13:53:41

กองโรคไม่ติดต่อ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่สนใจ

 ด้วยปีงบประมาณ 2566 กองโรคไม่ติดต่อ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (DM - HT Care Management) ปี 2566 ในรูปแบบ workshop ออนไลน์ (เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากปี 2563-2565) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกโรคไม่ติดต่อ

 จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ที่ลิ้งค์ 

 https://forms.gle/v6assqHgPm6R6P3r6  

รายละเอียดการอบรมตามลิ้งค์ 

https://drive.google.com/.../1rWa55o3UuvIb2UbJBRXIFetpIzp...

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  10 ก.พ. 2566

 อบรมฟรี 

เรียนจบหลักสูตรมีใบประกาศ (พยาบาลมีคะแนน CNEU )