หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มารู้จักกับโรคไข้หวัดใหญ่กัน
มารู้จักกับโรคไข้หวัดใหญ่กัน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-23 10:11:24

มารู้จักกับโรคไข้หวัดใหญ่กันค่ะ

โรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าโรคไข้หวัดทั่วไปและมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจนถึงขั้นเสียชีวิต 

ไข้หวัดใหญ่อันตราย...แต่สามารถป้องกันได้นะ