หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-10-25 14:44:54

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) และชั้นปีที่ 5 (รหัส 61) 

ที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565 

ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้นักศึกษามาติดต่อเพื่อแก้ไขเอกสารการกู้ยืม กยศ. ซึ่งนักศึกษาสามารถมารับเอกสารด้วยตนเองหรือฝากเพื่อนมารับเอกสารให้ก็ได้ สามารถขอรับเอกสารและนำส่งเอกสารได้ที่ห้องโถงกระจก ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา 

ได้ในระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ ...

https://drive.google.com/.../1p0SwcgTs6pVHzi45D4V5yERMAf...

หมายเหตุ 

ขอให้นักศึกษาจดจำลำดับที่ของตัวเองด้วย เพื่อความสะดวกในการรับเอกสาร 

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 2 ให้รอประกาศแก้ไขเอกสารในรอบต่อไป