หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภาการพยาบาลขอความร่วมมือสมาชิกสภาการพยาบาล นิสิต/นักศึกษาพยาบาลทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลในโครงการประเมินปัญหาและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลขอความร่วมมือสมาชิกสภาการพยาบาล นิสิต/นักศึกษาพยาบาลทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลในโครงการประเมินปัญหาและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสภาการพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-08-01 10:11:42

สภาการพยาบาลขอความร่วมมือสมาชิกสภาการพยาบาล นิสิต/นักศึกษาพยาบาลทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลในโครงการประเมินปัญหาและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสภาการพยาบาล ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล 

ได้ที่ลิงก์… https://forms.gle/ou5S3wprh8fuGu2S8

***ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

#SSRU