หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-17 18:11:06วันที่ 4 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ นำอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้ารับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ก่อนที่จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7