หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน กรกฎาคม 2565 อบรมวันที่ 28,29,30 และ 31 กรกฎาคม 2565 เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 11 - 27 กรกฎาคม 2565
เปิดรอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน กรกฎาคม 2565 อบรมวันที่ 28,29,30 และ 31 กรกฎาคม 2565 เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 11 - 27 กรกฎาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-07-22 13:58:08

รอบพิเศษวันหยุดยาว

เปิดรอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

รอบเดือน กรกฎาคม  2565 อบรมวันที่ 28,29,30 และ 31 กรกฎาคม 2565

เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 11  -  27 กรกฎาคม  2565

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

https://ilpc.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/

#SSRU