หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อศึกษาดูงานด้านการให้การพยาบาล และประสานงานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อศึกษาดูงานด้านการให้การพยาบาล และประสานงานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-25 11:50:28

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าพบ นายแพทย์ โชคชัย  ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อศึกษาดูงานด้านการให้การพยาบาล และประสานงานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล สำหรับประกอบการวางแผนการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพต่อไป ณ ห้องประชุมไชยเชษฐ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม

สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7