หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข้อแนะนำ ป้องกันงูเข้าบ้าน ช่วงหน้าฝน
ข้อแนะนำ ป้องกันงูเข้าบ้าน ช่วงหน้าฝน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-10-19 10:10:31

8⃣ ข้อแนะนำ ป้องกันงูเข้าบ้าน ช่วงหน้าฝน

1) เก็บอาหาร เก็บขยะในภาชนะปิด ป้องกันหนูเข้าบ้าน 

2) ติดลวดตาข่าย แผ่นโลหะ ป้องกันหนู และงูเข้าบ้าน

3) ทำคอกไก่ นก ให้มิดชิด ป้องกันงูเข้าไป

4) เก็บสิ่งของเป็นระเบียบ ไม่ให้เป็นแหล่งหลบซ่อนของงู

5) หากมีหลุม หรือ โพรง บริเวณบ้าน ขอบรั้ว กำแพง ต้องกลบให้เรียบร้ออย

6) ตัดกิ่งไม้ที่พาดใกล้ กับชายคาบ้าน รั้วหรือกำแพง ป้องกันงูเลื้อยเข้าบ้าน 

7) ตรวจสอบระบบท่อ ไม่ให้มีรูรั่ว รอยแตก ป้องกันงูเลื้อย เข้าไปตามท่อระบายน้ำ

 สวมรองเท้าหุ้มส้น เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว พกไฟฉาย และไม้ เมื่อเข้าไปในรถ ที่มืด และแคบ 

ที่มา : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย