หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-07 13:58:46


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้การต้อนรับ

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7