หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)
การป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-06 10:26:27

การป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)

#ฝีดาษวานร 

#กรมควบคุมโรค 

#กระทรวงสาธารณสุข