หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบของที่ระลึกแด่ รองศาสตราจารย์ ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบของที่ระลึกแด่ รองศาสตราจารย์ ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-23 09:28:32

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบของที่ระลึกแด่ รองศาสตราจารย์ ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7