หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง
รู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-02 14:22:45

รู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง เสี้ยงนาทีมีค่าช่วยชีวิต

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ของทุกปีเป็นวันหลอดเลือดสมองโลกหรือวันอัมพาตโลก (World Stroke Day)