หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 6 พฤติกรรมเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์อัมพาต
6 พฤติกรรมเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์อัมพาต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-02 14:18:31

6 พฤติกรรมเสี่ยง

โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์อัมพาต

#6พฤติกรรมเสี่ยง

#โรคหลอดเลือดสมอง 

#กรมควบคุมโรค