หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหน่วยงาน
การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-27 10:41:09


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารแผนและแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ การดำเนินงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7