หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาชน "สิทธิบัตรทอง" ที่เป็น "สิทธิว่าง" จำนวน 2.3 แสนราย จากการยกเงินสัญญา 9 รพ.เอกชน สามารถลงทะเบียน"เลือกหน้วยบริการ"ได้เลย
ประชาชน "สิทธิบัตรทอง" ที่เป็น "สิทธิว่าง" จำนวน 2.3 แสนราย จากการยกเงินสัญญา 9 รพ.เอกชน สามารถลงทะเบียน"เลือกหน้วยบริการ"ได้เลย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-27 10:48:01

+

ประชาชน "สิทธิบัตรทอง" ที่เป็น "สิทธิว่าง" จำนวน 2.3 แสนราย จากการยกเงินสัญญา 9 รพ.เอกชน

สามารถลงทะเบียน"เลือกหน้วยบริการ"ได้เลย

https://www.facebook.com/photo/?fbid=495848576008322&set=a.426006122992568