หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒”
การเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-21 13:50:10


วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ  คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒” โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการเสวนา ณ ห้องประชุมทองจักรี อาคารผดุงชีวา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตสมุทรสงคราม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7