หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมบริจาคโลหิต
บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมบริจาคโลหิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-03-23 13:21:57


วันที่ 15 มีนาคม 2566 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการส่งต่อโลหิตให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้งานและเพิ่มปริมาณโลหิตในคลังเลือดสำรองให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ สำหรับโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้จะนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผดุงชีวา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7