หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมวิชาการประจำปี 2565 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างพยาบาลแห่งอนาคต
ประชุมวิชาการประจำปี 2565 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างพยาบาลแห่งอนาคต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-08-25 10:49:17


วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 "การจัดการศึกษาเพื่อสร้างพยาบาลแห่งอนาคต" เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง การพลิกโฉมการผลิตพยาบาลในอนาคต แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบสะสมหน่วยกิต (Credit bank) รูปแบบการจัดหลักสูตรแบบ Dual degree และเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาล จัดโดย ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7