หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาส่วนต่างค่าเทอม 1/2565 การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาส่วนต่างค่าเทอม 1/2565 การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-12-08 10:59:36

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่วนต่างค่าเทอม 1/2565การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

นักศึกษาที่กู้ยืม กองทุน กยศ. ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเงินที่จะต้องชำระส่วนต่าง

https://drive.google.com/.../1WNBKYwq-AU7nHOaw44OcoB...

????กำหนดการชำระ

โดยเริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 

29 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2565

ชำระด้วยตนเอง ณ จุด One Stop Service ชั้น 1

อาคารสำนักงานอธิการบดี กรุงเทพมหานคร

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528