หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การยืนยันสิทธิ์ TCAS65 รอบ 1&2
การยืนยันสิทธิ์ TCAS65 รอบ 1&2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-22 11:43:38


TCAS65: การยืนยันสิทธิ์ รอบ 1 & 2

- ผู้สมัครเลือกที่มหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้หลายสาขาวิชา หลายมหาวิทยาลัย และผ่านการคัดเลือกได้หลายสาขาวิชา หลายมหาวิทยาลัย

- ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1 หรือ รอบ 2 ต้องกดยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น สาขาวิชาที่ไม่ต้องการ ไม่ต้องกดอะไร (ปล่อยเฉย) ถ้าไม่กดยืนยันสิทธิ์สาขาวิชาใดเลยในระบบ ถือว่า ไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา สามารถสมัครรอบต่อไปในระบบ TCAS65 ได้

     - รอบ 1 ยืนยันสิทธิ์วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

     - รอบ 2 ยืนยันสิทธิ์วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565

- ถ้ายืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัย ยังคงต้องเข้าระบบ TCAS65 เพื่อกดยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 ด้วย จึงจะได้สิทธิ์เข้าศึกษา หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 จะถือว่า เปลี่ยนใจ ไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา