หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรการจัดบริการ NCD Clinic ในช่วงอุทกภัย
มาตรการจัดบริการ NCD Clinic ในช่วงอุทกภัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-10-25 10:31:01


มาตรการจัดบริการ NCD Clinic ในช่วงอุทกภัย

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กองโรคไม่ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

https://ddc.moph.go.th/

http://www.thaincd.com/