หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล จัดพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน และแบบเบิกเงิน ผ่านระบบ DSL
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล จัดพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน และแบบเบิกเงิน ผ่านระบบ DSL

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-11 10:32:38

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

จัดพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน 

และแบบเบิกเงิน ผ่านระบบ DSL 

สามารถศึกษาได้จาก

คลิปวิดีโอของทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นะคะ

https://www.youtube.com/watch?v=VoOyXJx_Q_0