หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาต้องทำอย่างไร ?
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาต้องทำอย่างไร ?

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-08-18 14:08:18

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาต้องทำอย่างไร ?

1.ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่การดูแลที่บ้าน (Home Isolation) หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับเกิน 48 ชั่วโมง https://crmsup.nhso.go.th/

2.กรณีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลต้องการกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา ลงทะเบียนที่ https://crmdci.nhso.go.th/

******* ทุกกรณี ขอให้ท่านเตรียมบัตรประชาชน แจ้งเลขที่บัตร 13 หลัก ผลตรวจ สถานที่ตรวจ วันที่ตรวจ แจ้งอาการตามจริง เพื่อความสะดวก*******

******* กักตัวที่บ้าน เพื่อหยุดเชื้อ ให้มีเตียงเหลือ เพื่อคนไข้อาการหนัก*******